Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG , nevladna organizacija ( ima status društva v javnem interesupo ZVO ) že vrsto let spremlja stanje ravnanja z odpadki in ugotavlja velike nesmisle, ki se kažejo vobliki prevažanja odpadkov po Sloveniji in v tujino ter v odločitvah popolnoma negospodarnegaravnanja z viri.

Ob letošnjem Svetovnem dnevu okolja ( 5. junij ) posebej opozarja na dolgoročnonerešen problem ravnanja z komunalnimi odpadki v Sloveniji.Na problem »odpadkarskega turizma » smo prvič opozorili prav v ZEG, saj je zavajanje z »zerowaste« konceptom v občinah, ki svoje odpadke odvažajo v druge občine ali v tujino v posmehobčanom in vzbuja dvom o resnih zavezah, ki jih propagirajo nekateri odločevalci kaže prav tanesmisel, ko se v tehnološke odločitve »vmešajo t.i. ekologi« in zaradi posledičnih odločitevenergent postane odpadek. Ta je sicer boljše kakovosti od azijskega premoga, za katerega jepotrebno plačevati vsako leto višjo ceno emisijskih kuponov (letos kar 3,9 milijonov evrov). Pravtako je potrebno odšteti več milijonov evrov za izvoz gorljive frakcije v tujino, po drugi strani paima toplarna resne finančne težave. Vsled dejstvu, da bodo vse stroške na koncu morali plačatiobčani se sproža vprašanje, kdo bo odgovarjal za tako veliko napako, ki je bila storjena. Napakazaradi zavajanja javnosti in očitno lastnih interesov in apetitov, ki so jih imeli »ekologi«, ostajasedaj na bremenih Snage in MO Ljubljana . Nedopustno je, da bodo te stroške plačevali nič kriviobčani, ki nimajo niti za kruh in mleko, medtem ko »ekologom« ni potrebno odgovarjati za svojadejanja.» Zafurano« ravnanje odpadkov torej nekomu koristi, saj ni mogoče drugače razumeti podporepristojnega ministrstva takšnim nestrokovnim odločitvam s strani nekaterih NVO, ki so za pohvaloše vedno sofinancirane iz državnega proračuna. Zaradi pomanjkanja strokovnega znanja, ki očitnoni dobrodošlo, so bila dosedanja ravnanja v pristojnosti kvazi strokovnjakov . V razvitem svetu ježe dolgo jasno, da se tudi pri nas gospodarstvo bori za surovine v odpadkih in zato je recikliranjezanimivo prav za vse frakcije, saj gre za surovine, ki se uspešno tržijo. Na področju ravnanja zodpadki smo v zadnjem času priča vse večjim zahtevam za pravilno ravnanje s surovinami, katerihcilj je snovna in energijska izraba z minimiziranjem vplivov na okolje. Zakonodaja postavlja pred nas nove zahteve v pogledu lastnosti ostankov odpadkov, ki se lahko odložijo na odlagališče.Imamo resne težave, saj v naši državi nimamo dovolj infrastrukturnih objektov, ki bi omogočalipredelavo odpadkov za doseganje zahtev odlaganja, predvsem kriterija energijske vrednostiodloženih odpadkov 6 MJ/kg suhe snovi in TOC v vrednosti 5% mase suhe snovi. Mnoge razvitedržave so sprejele hierarhijo gospodarjenja z odpadki z namenom, da vodijo njihovo politiko napodročju gospodarjenja z odpadki. Mednje upamo da sodi tudi država Slovenija. Operativniprogram odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkovza obdobje 2009-2013 jasno izkazuje cilje in ukrepe za doseganje teh ciljev. Ukrepi so tehnični infinančni. Z implementacijo Operativnega programa sledimo prioritetnim nalogam na področjuravnanja z odpadki v njihovem celotnem ciklu od nastanka do končne odstranitve. Glavna koristpovezana z energijsko izrabo odpadkov je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki imajo lokalni inglobalni vpliv.V ZEG-u zato javno pozivamo pristojne inštitucije, da se preneha igranje s področjem odpadki,kjer se lahko vsak postavi kot strokovnjak, ko pa nastane ogromna škoda, pa nihče ne odgovarja.Tudi številni birokrati, ki sedijo v pisarnah na pristojnem ministrstvu že več deset let, neglede navlado, bi morali enkrat odgovarjati za svoje (ne)delo.

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.