Ljubljana – 20. avgust 2018. Ob vseh težavah, ki jih zaznavamo v slovenskem zdravstvenem sistemu, se v javnosti omenja tudi korupcijo. Zdravniška zbornica Slovenije zagovarja ničelno toleranco do korupcije, tako v procesih v zdravstvu kot v odnosih med zdravniki in njihovimi pacienti.

Zdravniki so pri svojem delu zavezani k ravnanju, ki je v skladu s Kodeksom zdravniške etike. Kodeks prepoveduje izkoriščanje pacienta za osebne koristi ter kot nečastno opredeljuje vsako zlorabo javnih pooblastil in sredstev za osebno izkoriščanje. V zvezi z medijskimi objavami o korupciji v zdravstvu in navajanjem imen zdravnikov, ki naj bi bili vpleteni v koruptivna dejanja, je stališče Zdravniške zbornice Slovenije, da za prebivalce Slovenije – tudi za zdravnike – velja pravilo nedolžnosti, dokler ni dokazana krivda. Zato zdravniška zbornica ne more prevzeti vloge vzporednega organa, ki bi se opredelil do konkretnih ravnanj posameznih članov. Po vsakem pravnomočno zaključenem sodnem postopku pa bo o posameznem zdravniku razpravljal zbornični Odbor za pravno-etična vprašanja (OPEV) ter podal etično presojo. O ugotovitvah presoje bo zbornica obvestila tudi javnost. OPEV je že razpravljal o korupciji v zdravstvu ter v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki pripravlja tudi izobraževanje o možnih oblikah korupcije in tveganjih zanjo. Izobraževanje bo predvidoma jeseni in bo pomemben ukrep pri prepoznavanju tveganj in preprečevanju korupcije v zdravstvenem sistemu.

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.