Odložišče01

Projekt YouInHerit je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programaInterreg Central Europe in traja od 1.6.2016 do 31.5.2019. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz 5 evropskihdržav.

Poleg Razvojne agencije Sinergija so slovenski partnerji v projektu tudi Občina Beltinci, Občina Piranter Pomorski muzej Sergej Mašera iz Pirana. Vodilni partner v projektu je občina Budafok iz Madžarske.

Tradicionalne, vendar še živeče obrti in poklici predstavljajo dragocen del kulturne dediščine in identiteteEvrope. Propadanje kulturne dediščine ne prispeva k povezanosti lokalnih skupnosti, ampak zmanjšujeturistično privlačnost in negativno vpliva na gospodarski razvoj lokalnega okolja. Ponovno oživljanjetradicionalnih obrti in izdelkov je zato nujno že zaradi naraščajočega povpraševanja po tradicionalnihlokalnih produktih in storitvah. Pri tem povpraševanju izstopa mlada generacija. Ta trend kaže na potrebopo vključevanju ustvarjalnega razmišljanja in inovativnih idej v vrednotenje tradicionalnih kulturnihvsebin.

Projekt obravnava aktualno problematiko, ki je povezana z opuščanjem opravljanja tradicionalnih obrti,pomanjkanjem vključenosti in zanimanja mladih za inovativno nadaljevanje tradicionalnih obrti, kotzaposlitvene priložnosti. Partnerji kot skupni problem izpostavljajo pomanjkanje vključenosti mladih vprocese oživljanja kulturne dediščine ter sooblikovanje inovativnih idej za uspešno aktivacijotradicionalnih obrti.

S projektom YouInHerit želimo doseči, da mladi v oživljanju kulturne dediščine in tradicionalnih obrtiprepoznajo potencial in zaposlitvene priložnosti zase ter s svojimi idejami, predlogi ter aktivnimvključevanjem v projektne aktivnosti prispevajo k razvoju lokalnega okolja v katerem živijo. Polegvključevanja mladih pa se projekt YouInHerit obrača tudi k občinam ter drugim oblikam lokalnih inregionalnih oblasti z namenom, da skozi usposabljanje izvedeno v okviru projekta oplemeniti kapacitetonjihovega znanja ter posledično izboljša upravljanje z ohranjeno kulturno dediščino v Pomurju in drugihvključenih evropskih regijah.

Pričakovani rezultati projekta YouInHerit:o pripravljenih bo 6 akcijskih načrtov o vrednotenju kulturne dediščine z vključevanjem mladih.Akcijski načrti bodo:

-sprejetih na regionalnem nivoju s strani Regionalne Vlade Mazovija (Poljska) in Regije Benetke (Italija) ter (b) sprejetih na lokalnem nivoju v Piranu (Slovenija), Vodnjanu(Hrvaška), Budafoku (Madžarska) in Beltincih (Slovenija);

-izdelano bo transnacionalno orodje, ki bo vključevalo dobre prakse s področja kulturne dediščine zvključevanjem mladine;

-Izvedene bodo 3 vrste Pilotnih ukrepov in sicer:

(a) Pilotni ukrep 1: krepitev sposobnosti upravljanja z kulturno dediščino v lokalnih oblasteh(občinah) in zainteresiranih deležnikih;

(b) Pilotni ukrep 2: oživitev starih obrti na celovit način;

(c) Pilotni ukrep 3: Razvoj veščin za nadaljevanje starih obrti, kot gospodarskega potenciala zamlade;

-Vključene regije bodo testirale enega od 3, v okviru projekta razvitih orodij. V vsaki regiji, boorodje testirala najmanj ena institucija, kar je skupno 6;

-Izvedeno bo usposabljanje o akcijskem načrtovanju za partnerje, predstavnike regionalnihusmerjevalnih skupin (Regional Steering group's) in druge deležnike;

-Rekonstrukcija stavbe za luščenje oliv v kraju Vodnjan na Hrvaškem;

-Inštalacije za inovativno razstavo v Piranskem muzeju;

 

 

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.