Ljubljana, 22. 8. 2016 – V petek se je zaključila javna razprava o predlogu Zakona o vajeništvu. Svoj komentar smo podali tudi na Študentski in Dijaški organizaciji Slovenije (ŠOS in DOS), čeprav edini reprezentativni organizaciji mladih, ki se izobražujejo v srednjem ali višjem in visokem šolstvu, v pripravo zakona nista bili vključeni. Kot smo videli iz razprave, zakonu nasprotujemo vsi deležniki, a iz različnih razlogov. Na ŠOS in DOS menimo, da zakon sledi nareku delodajalcev, pri čemer MIZŠ ni pripravilo nobenih analiz ali kazalnikov, s katerimi bi spremljali uspešnost modela. Vajeništvo je tako sredstvo za doseganje oddaljenega cilja, ki pa ni definiran. Nepremišljen predlog prav tako ne sledi globalnim trendom na trgu dela ter predvideva reprodukcijo družbene neenakosti ter novo obliko izkoriščanja “fleksibilne” in neplačane delovne sile. 

Epeka logo
MARIBOR, 17. avgust 2016 - Združenje EPEKA, socialno podjetje v Mariboru, med 20. In 26. avgustom organizira mladinsko izobraževanje na temo izobraževanja mladinskih delavcev pri delu s priseljenci in begunci. Usposabljanja pod okriljem programa Erasmus+ se bo udeležilo 33 mladih iz 8 različnih držav. V tem času bodo po bližje spoznali delo z begunci, delovanje organizacij za pomoč beguncev in imigrantov, poslušali predavanja dr. Rudija Klanjška in Zmaga Jelinčiča Plemenitega ter še mnogo več.