GR 1

Gornja Radgona, 12. februar 2020 – v prostorih Osnovne šole Gornja Radgona sta župan Občine Gornja Radgona, Stanislav Rojko in izvajalec del GDO, gradnja, dom, okolje, d.o.o., Igor Klemenčič slavnostno podpisala Gradbeno pogodbo o izgradnji večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona. Projekt izgradnje in predvidena investicija je bila po podpisu pogodbe, podrobneje predstavljena.

»Končno, po več desetletjih želja, hotenj, iskanj možnosti in variant, vloženemu delu in trudu, ubiramo prvi korak k dejanski izgradnji nove večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni.« je povedal župan.

Nova večnamenska športna dvorana (VŠD) ob Osnovni šoli Gornja Radgona se bo zgradila tik ob obstoječi telovadnici Osnovne šole Gornja Radgona. Zadovoljevala bo standarde in normative šolskega športa ter, predvsem po površinah, standarde in normative za 1. državno ligo naslednjih športov: rokomet, odbojka, futsal in košarka. Poleg omenjenih se bodo v večnamenski dvorani lahko izvajale še številne druge športne panoge. Postavljena bo tudi plezalna stena, predvidene so tribune s 530 sedeži. Obstoječa telovadnica se bo rekonstruirala za potrebe spremljajočih prostorov nove dvorane; načrtovani so prostori kabinetov za učitelje športa, manjša telovadnica za drobnozrnate vsebine, fitnes in ostali spremljajoči prostori: skladišča opreme, slačilnice, sanitarije, tuširnice.

gr 2

Površina večnamenske športne dvorane (novogradnja) znaša 1.429,30 m2, površina rekonstruirane obstoječe šolske telovadnice, kjer bodo spremljajoči prostori nove dvorane - v dveh etažah pa znaša 1.562,36 m2 - skupaj torej 2.991,66 m2.

Občina je poleg lastnih finančnih sredstev v proračunih za investicijo že dodatno pridobila nepovratna sredstva Eko Sklada za nepovratne finančne spodbude, v višini 494.880,91 EUR. Vseskozi se iščejo dodatni viri sofinanciranja. Tako se trenutno čaka odločitev o prijavi na razpis Eko sklada za rekonstrukcije (obstoječe telovadnice), investicija je bila prijavljena tudi na razpis Fundacije za šport, trenutno pa je odprt razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran v letu 2020, na katerega se bomo tudi prijavili.

gr 3

Z danes podpisano pogodbo izvajalec prevzema v izvedbo gradbena dela, v višini 3,667.717,88 z DDV, po naslednjem terminskem planu:

  • faza – izgradnja nove večnamenske dvorane: maj 2020 – junij 2021
  • faza – celovita rekonstrukcija obstoječe šolske telovadnice: junij 2021 – junij 2022

Okvirna projektantska vrednost celotne investicije znaša cca. 4,5 mio EUR. Realna in bolj točna ocena vrednosti celotne investicije bo lahko podana šele po izvedenem javnem naročilu za gradbeni nadzor in javnem naročilu za športno opremo, ki sledi v tem letu (3. faza izvajanja investicije).

Izvajanje celotne investicije gradnje dvorane je predvideno v letih 2020, 2021, skrajni rok dokončanja je mesec junij 2022. Glavni gradbeni zamah je načrtovan za leto 2021.

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.