Vseživljenjsko učenje in pridobivanje novih znanj so ključnega pomena za razvoj posameznika in družbe v digitalnem svetu, kjer so digitalne veščine postale nepogrešljive. Na žalost pa se nekateri segmenti prebivalstva, zlasti starejši, še vedno soočajo s izzivi pri pridobivanju teh veščin. Vendar pa se je v okviru programa Erasmus+ razvil obetaven projekt z naslovom "Digitalno pri odraslih, Digitalno? Nič bat.", ki je namenjen prav pridobivanju digitalnih veščin med starejšimi osebami.

Projekt je produkt sodelovanja Društva Provida iz Lendave in Doma Sv. Ane iz Babinca na Hrvaškem. Njegov glavni cilj je izobraževanje starejših od 60 let v digitalnih veščinah, saj so prav oni tisti, ki se pogosto srečujejo z zaostankom v digitalnem razvoju. Projekt se osredotoča na dva ključna segmenta starejših: tiste, ki bivajo v domovih za starejše, in tiste, ki živijo v domačem okolju. Izobraževanja potekajo v Domu Sv. Ane na Hrvaškem in pri starejših, ki še vedno živijo v svojih domovih na slovenski strani. V Sloveniji bodo izboraževanja potekala tudi v madžarskem jeziku, zaradi avtohtone madžarske narodnostne skupnosti, saj je nekaterim lažje upravljati digitalne naprave v maternem jeziku.

Namen izobraževanja je osnovno obvladovanje digitalnih orodij, ki so ključna za vsakodnevno življenje. Med temi orodji so Facebook, Viber, YouTube ter različne e-storitve, kot so e-Građani, eUprava in zVEM. Projekt želi starejšim omogočiti, da se počutijo udobno in samozavestno pri uporabi teh digitalnih platform, kar odpira številne priložnosti za lažjo komunikacijo s svojci, dostop do različnih informacij ter opravljanje uradnih opravil preko spleta.

Strokovno osebje je bilo posebej usposobljeno za izvajanje izobraževanj, pri čemer so bili poudarek preprostim navodilom, praktičnim primerom uporabe ter prilagojenemu učnemu tempu starejših udeležencev. Projekt je namenil posebno pozornost tudi medsebojni pomoči med udeleženci, kjer so si izmenjevali izkušnje in nasvete.

Trenutno je pilotni projekt v polnem teku, in prve povratne informacije kažejo na izjemno pozitiven odziv udeležencev. Starejši so navdušeni nad pridobljenimi znanji, ki jim omogočajo boljše vključevanje v sodobno družbo. Poleg tega so se med udeleženci razvila tudi nova poznanstva in občutek skupnosti.

Projekt "Digitalno pri odraslih, Digitalno? Nič bat." je odličen primer, kako inovativni programi in mednarodno sodelovanje lahko prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja starejših ter jih opremijo z nepogrešljivimi znanji v današnjem digitalnem svetu. Pridobljene digitalne veščine prinašajo večjo socialno povezanost, lažjo vključenost v družbo ter večjo samostojnost, kar so ključni elementi za ohranjanje aktivnega in izpolnjujočega življenja v poznejših letih.

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.