Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč humanitarnim organizacijam v Ljutomeru info.tvasgmail.com Gmail Google Chrome

Ljutomer, 12. 5. 2018 – Elektro Maribor je humanitarnim organizacijam Župnijska Karitas Ljutomer in Rdeči križ –Območno združenje Ljutomer ter Gasilsko društvo Branoslavci namenil donacijo, ki jo bodo te organizacijenamenile za pomoč pri premagovanju finančnih stisk posameznikov in družin ter nabavo gasilske opreme.

Družba Elektro Maribor je letos že tradicionalno namenila dve donaciji, v vrednost po 1.800 EUR, humanitarnimaorganizacijama, ki delujejo v Ljutomeru, in sicer Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ljutomer inŽupnijski Karitas Ljutomer. Tretjo donacijo, v višini 1.000 EUR, je namenila Gasilskemu društvu Branoslavci.

G. mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tem dejal: »V družbi Elektro Maribor sezavedamo svoje družbene odgovornosti, ki jo najprej izkazujemo z izpolnjevanjem svojega poslanstva, distribucijeelektrične energije in izvajanjem elektroenergetskih storitev, vsekakor pa tudi s programom podpore humanitarnimorganizacijam na območju delovanja družbe. Tokrat namenjamo sredstva programom humanitarnih organizacij vLjutomeru, kjer že vrsto let deluje naša storitvena enota, katere sodelavci izvajajo zelo zahtevna dela naelektroenergetskih objektih.«O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

Ga. Silva Duh, predsednica Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Ljutomer:»Vsako leto se na nas obrne najmanj 100 posameznikov ali družin, ki zaradi socialne stiske ali nezmožnosti za delo nezmorejo plačevati osnovnih življenjskih stroškov kot so elektrika, stanarina, voda, dodatni stroški zdravljenja ališolanja otrok. Pomagamo jim z podelitvijo prehrambenih paketov in higienskimi izdelki. V našem skladišču imajo tudimožnost izbire rabljenih oblačil in stanovanjske opreme. Za pomoč pri plačilu položnic imamo na voljo zelo malosredstev, zato nam vsak tak namenski finančni prispevek zelo veliko pomeni, saj se s pravočasnim plačilom zapadlihobveznosti posameznikom v stiski izognemo dodatnim stroškom.«

Ga. Marija Pušenjak, tajnica Župnijske Karitas Ljutomer, je o porabi sredstev povedala: »Na našo župnijsko Karitasse obrača vedno več družin in posameznikov, ki ne morejo več sproti poravnavati stroškov elektrike, stanarine,kurjave. Prav tako imamo kar nekaj družin, ki imajo težje bolne otroke in jim pomagamo pri nabavi zdravil ali pristroških zdravljenja. V sodelovanju s šolsko svetovalno službo vsako leto pokrijemo stroške šole v naravi 6-8otrokom. V Karitas se vedno odzivamo tudi ob elementarnih in drugih nesrečah ne le na območji naše ŽupnijskeKaritas, ampak tudi širše.«

G. Andrej Trstenjak, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Branoslavci, je o namenu porabe sredstevpojasnil: »V 70-letni zgodovini društva so generacije naših gasilcev dale neizbrisen pečat kraju in širši okolici. Našedruštvo je I. kategorije in pokriva požarni okoliš vasi. Od nas se pričakuje tudi zagotavljanje požarnega varstva vcelotni občini Ljutomer, kar nam kažejo nedavni dogodki, pri katerih so tudi naši člani aktivno sodelovali na velikihpožarih v mestu Ljutomer, na objektu Elektra Maribor, RTP Ljutomer. Ker nesreča žal nikoli ne počiva, veliko naporovvlagamo v pridobivanje finančnih sredstev za nabavo sodobne opreme, ki je še kako v pomoč našim operativcem prinjihovem delu. Z vašim podjetjem Elektro Maribor d.d. SE Ljutomer sodelujemo tudi na področju izvajanja vaših delna vzdrževanju elektroenergetskih objektov. Zadnji tak primer je bil v letu 2017 na objektu KBV Radin – Radenci, kjerje bil v kabelskih jaških prisoten smrtno nevaren plin CO 2 .«

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.