Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 12. novembra bo v celoti namenjeno obravnavi proračunskih tem. Svet in Evropski parlament si bosta prizadevala

Read more

Na današnjem zasedanju Sveta za ekonomske in finančne zadeve, ki ga je vodil minister za finance mag. Andrej Šircelj, so ministri razpravljali o prihodnosti ekonomskega

Read more

Minister za finance mag. Andrej Šircelj je v torek, 9. novembra 2021, vodil ministrski dialog z državami članicami Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA). Poleg

Read more

Minister za finance mag. Andrej Šircelj je v ponedeljek, 8. novembra 2021, vodil 43. makroekonomski dialog na politični ravni. Dialoga so se udeležili prihajajoči francosko

Read more

Ministrstvo za finance je pripravilo spletno aplikacijo, preko katere omogočamo vpogled do podatkov o dodeljenih državnih in de minimis pomočeh v Sloveniji po posameznem prejemniku.

Read more

Ministrstvo za finance obvešča, da se 31. decembra 2021 izteka rok, po katerem bodo vrednostni papirji, ki jih imetniki niso prenesli na trgovalne račune, nepovratno

Read more