Primanjkljaj letošnjega državnega proračuna bo po preliminarni oceni dosegel 3,3 milijarde evrov oziroma 6,5 % BDP, kar je 1,4 odstotne točke manj, kot ga dovoljujejo

Read more

Bonitetne ocene Republike Slovenije so v zadnjih dveh letih ohranjale stabilnost. Od začetka pandemije covid-19, marca 2020, so bonitetne agencije Standard & Poor's Global, Fitch

Read more

Poslanci so danes sprejeli novelo Zakona o davku na dodano vrednost, s katero se v slovenski pravni red implementirajo štiri evropske direktive. Predlagane spremembe bodo

Read more

Republika Slovenija je 14. decembra 2021 zamenjala obveznico RS83, ki zapade leta 2023, z obveznicama RS86 in RS76, ki zapadeta v odplačilo leta 2031 oziroma

Read more

V petek, 10. decembra 2021, sta bonitetni agenciji S&P Global in DBRS Morningstar potrdili bonitetno oceno Republike Slovenije. Agencija S&P Global je potrdila bonitetno oceno

Read more

V okviru današnjega vladnega obiska Gorenjske regije se je minister za finance mag. Andrej Šircelj srečal z zaposlenimi na Finančnem uradu Kranj, območni enoti Uprave

Read more