interreg

Pomurje in 10 destinacij iz Podonavja je postalo del mednarodne mreže Danube.Pearls (Podonavski biseri).

Na konferenci »Kako prodajati trajnostno mobilnost kot dodano vrednost v turistični ponudbi?«, ki je potekala meseca maja v Neusiedl am See v Avstriji, je 11 destinacij s Podonavja, med njimi tudi Pomurje, prejelo certifikat za dosežke na področju spodbujanja trajnostne mobilnosti v turizmu. Potem ko so predstavniki destinacij predhodno že podpisali pristope izjave o priključitvi mreži »Podonavski biseri« in tako uradno postali t.i. biseri, so s podelitvijo certifikatov tudi simbolno obeležili vzpostavitev mreže.

Kaj je »Podonavski biser«?

Mreža »Podonavski biseri« je eden izmed ključnih rezultatov mednarodnega projekta Transdanube.Pearls, sofinanciranega v okviru transnacionalnega programa Interreg Podonavje. Mreža je vzpostavljena z namenom, da poveže destinacije vzdolž reke Donave, ki delujejo v smeri izboljšanja trajnostnih načinov potovanja oz. mobilnosti v turizmu. V projektu je kot projektni partner sodelovala RA Sinergija iz Martjancev, v projekt pa se je vključil tudi Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota (ZKTŠ Murska Sobota), ki je prevzel vlogo koordinatorja t.i. bisera Pomurje.

Mreža Podonavski biseri

Mreža Podonavski biseri (Danube.Pearls) služi kot skupna platforma za destinacije v Podonavju. Njen namen je vzpostaviti skupne marketinške aktivnosti in s tem povečati prepoznavnost Podonavskih biserov. Cilj destinacij, ki so se povezale v mrežo Podonavskih biserov, je, da obiskovalcem ponudijo možnost potovanja brez lastnega avtomobila tako do same destinacije, znotraj destinacije, kot tudi nadaljevanje poti na trajnostni način do naslednje destinacije oziroma t.i. bisera. Hkrati je cilj oz. namen destinacij zagotavljati enostavne in lahko dostopne informacije o obstoječih storitvah trajnostne mobilnosti in turistični ponudbi. Mreža namreč teži k informiranju obiskovalcev in prebivalcev o možnostih trajnostnih prevozov, zato promovira uporabo avtobusa, vlaka, kolesa in okolju prijaznega ladijskega prevoza.

Skupna spletna platforma za promocijo »biserov«

Za namen delovanja mreže je bila vzpostavljena spletna stran (www.danube-pearls.eu/en/) s ključnimi turističnimi in mobilnostnimi informacijami o vseh Podonavskih biserih. Poleg opisov znamenitosti in posebnosti posameznih »biserov« spletna stran ponuja informacije o možnostih potovanja do destinacij, v destinacijah in med destinacijami, prav tako pa vsebuje kontakte relevantnih organizacij v regijah, kjer lahko obiskovalci dobijo dodatne informacije o turistični ponudbi in mobilnostnih storitvah.

Z novimi storitvami izboljšali stanje na področju trajnostne mobilnosti v turizmu

Za namene vzpostavitve mreže Danube.Pearls so bile tekom projekta Transdanube.Pearls (1.1.2017 – 30.6.2019) izvedene številne aktivnosti in vpeljane nove storitve, s katerimi so v destinacijah (regijah, občinah ali mestih) v Podonavju izboljšali stanje na področju trajnostne mobilnosti. Partnerji so med drugim z nakupom nosilcev za kolesa omogočili prevoz koles na avtobusih, vzpostavljali nove avtobusne linije, razvili mobilno aplikacijo namenjeno kolesarjem, ki potujejo na poti EuroVelo 6, nakupili kolesa in omogočili storitev rent-a-bike, oblikovali nove turistične pakete vključujoče trajnostna prevozna sredstva, za namene boljše informiranosti pa so vzpostavljali mobilnostno-informacijske centre. V Pomurju je bil v sklopu projekta vzpostavljen mobilnostno-informacijski center, ki deluje v okviru TIC Murska Sobota ter dva nosilca za kolesa za avtobuse, ki vozijo proti meji s sosednjo Madžarsko, pripravljajo pa se tudi še turistični paketi, ki bodo spodbujali uporabo trajnostnih prevoznih sredstev. Člani mreže bodo tudi v prihodnje razvijali nove trajnostne mobilnostne storitve in uporabnikom prijazne turistične informacije, ki bodo namenjeni tako turistom kot tudi lokalnemu prebivalstvu. S tem da so se vključili v mrežo, se partnerji zavezujejo, da bodo skupno zasledovali koncept trajnostne mobilnosti v turizmu tudi po koncu trajanja projekta in razvijali okolju prijazne, nizko emisijske, multimodalne in učinkovite mobilnostne rešitve.

Kdo so člani mreže?

Mrežo, ki bo uradno pričela delovati 1. julija 2019, prvotno sestavlja 11 polnopravnih članic oziroma destinacij s Podonavja, in sicer: Ulm/Neu Ulm (Nemčija), Danube Upper Austria (Avstrija), Lake Neusiedl (Avstrija), Regija Bratislava (Slovaška), Szigetkoz (Madžarska), Mohacs (Madžarska), Pomurje (Slovenija), Vukovar (Hrvaška), Kladovo (Srbija), Iron Gate Romunija (Romunija), Delta Donave (Romunija). Mreži sta se priključili tudi dve destinaciji, ki trenutno še ne dosegata kriterijev za članstvo, to sta Vidin in Ruse (obe Bolgarija). Destinaciji sta pridobili status t.i. »Prihodnjega bisera« (Future Pearls) in si bosta prizadevali izboljšati stanje na področju trajnostne mobilnosti ter v prihodnosti postati enakopravni članici mreže. Možnost, da se priključijo mreži, pa imajo tudi druge destinacije v Podonavju, ki bodo izpolnjevale kriterije za članstvo.

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.