20170715 102008

Pri brodu na Muri v Krogu je v soboto, 15. julija 2017, potekala slavnostna otvoritev prenovljenega mostu na cesti do broda.

Z otvoritvijo v okviru praznovanja občinskega praznika, ki je 17. julija, je bil namenu predan še drugi obnovljen most na pomembni vstopni poti do območja Mure. Most je bil obnovljen v okviru projekta GO IN NATURE, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska v obdobju 2014 – 2020.

Most na poti do območja kroškega broda pri Muri predstavlja pomembno pridobitev za varen dostop do Mure na območju Kroga, ki je hkrati ena ključnih vstopnih točk v območje Nature 2000 in Biosfernega območja ob Muri, ki je predlagan za umestitev na UNESCo-v seznam v okviru programa Človek in biosfera. Na območju Kroga ob brodu tako nastaja ena glavnih interpretacijskih točk za naravno območje reke Mure, ki je pomembna naravna vrednota v širšem evropskem prostoru. Reka Mura je namreč tudi del t.i. Evropske Amazonke, ki zajema porečja Mure, Drave in Donave. Raztezajoč se preko Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije, rečna pokrajina spodnjih tokov rek Mure, Drave in Donave oblikuje 700 kilometrov dolg zeleni pas, ki povezuje skoraj 1 milijon hektarjev dragocenih naravnih in kulturnih krajin. Cilj projekta GO IN NATURE je vzpostaviti čezmejno mrežo ponudnikov trajnostne infrastrukture in programov za doživljanje naravnega okolja na trajnostni način v zavarovanih območjih narave v čezmejnem območju. V okviru projekta bo Mestna občina Murska Sobota s pomočjo evropskih sredstev iz programa Interreg uredila vstopno točko ob gramoznici v Krogu, interpretacijsko doživljajsko točko ob Muri pri brodu ter poti do in ob Muri. S tem bo omogočila naravi prijazno doživljanje sveta ob Muri za obiskovalce.

20170715 102958

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.