Poziv predsednika SLS mag. Marka Zidanška Vladi RS ob informativnih dnevih

Ljubljana, 9. februar 2018 – Slovenska ljudska stranka (SLS) opozarja na ogromen demografski primanjkljaj delovno aktivnega prebivalstva, ob enem pa zgroženo ugotavlja, da Vlada RS ne naredi ustreznih korakov za to, da bi zaustavili izseljevanje izobraženega kadra in spodbudili priseljevanje izseljencev. Slovenska podjetja se pri zaposlovanju tako že soočajo s pomanjkanjem kandidatov, kar lahko negativno vpliva na njihovo poslovanje in posledično gospodarsko rast v Sloveniji. SLS ponovno tudi poziva pristojno ministrstvo k uskladitvi vpisnih mest v sekundarno in terciarno izobraževanje s pričakovanimi potrebami v gospodarstvu. Poleg tega pa naj tudi začne objavljati ključne statistike študijskih programov o zaposljivosti, ki bi bodočim dijakom in študentom pomagala pri njihovi odločitvi o nadaljnjem izobraževanju.

money 3090724 960 720

Ljubljana, 29. januar 2018 – Od sekretarja ministrstva, ki je zadolženo za položaj delavcev pri delu, bi pričakoval razumevanje dejstva, da le dolgoročno stabilno gospodarsko okolje, ki je predpogoj za razvoj uspešnih podjetij, lahko izboljša položaj delavcev v Sloveniji.

salami 2645403 1920

Ljubljana, 31. januar 2018 - V SLS smo zaskrbljeni nad zadnjimi medijskimi razkritji  o visoki stopnji oporečnosti hrane v Sloveniji, predvsem pa nas s tem v zvezi dodatno skrbi dolgotrajen molk pristojnih organov. Nedopustno je, da medijska razkritja kot edino politično posledico povzročijo prelaganje odgovornosti tistih, ki bi morali biti v prvi vrsti odgovorni za zagotavljanje zdrave in varne hrane v Sloveniji. Bojimo se, da so navedbe o zdravstveni oporečnosti hrane podjetja Mesnine dežele kranjske MDK d.o.o. le vrh ledene gore. Dvojna merila malih in velikih so znova v veljavi. Medtem ko se mali proizvajalci borijo z neživljenjskimi predpisi in birokratizmi, se velikim, ki imajo »dobre zveze« v političnem vrhu, ne zgodi nič.

image005

Ljubljana, 16. junij 2017. Zakaj lažne novice? Koliko so k njenemu nastanku prispevali mediji sami? Kaj lahko stori politika? Kakšna je odgovornost stroke? Ali jih je treba posebej regulirati? O tem je danes tekla beseda v Hiši EU, na okrogli mizi z naslovom Lažne novice: izgubljena vojna ali začetek odločilne bitke?

16904790 1458612120839130 3809025876136684931 o

Evropski parlament je 14.6.2017 na plenarnem zasedanju med drugim sprejel poročila o napredku za leto 2016 za Makedonijo, Srbijo in Kosovo, ki so ključnega pomena za ohranjanje stabilnosti v regiji.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je 9. 3. 2017 prejela nekaj več kot 1300 podpisov pod peticijo, s katero je pozvana, naj vloži zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o tujcih ali odstopi s položaja. Njeno »doslejšnjo pasivnost, omahovanje in neodločnost« v tem primeru podpisniki razumejo tudi kot »kolaboracijo s totalitarnimi in antihumanističnimi težnjami slabe oblasti«.