Poziv predsednika SLS mag. Marka Zidanška Vladi RS ob informativnih dnevih

Ljubljana, 9. februar 2018 – Slovenska ljudska stranka (SLS) opozarja na ogromen demografski primanjkljaj delovno aktivnega prebivalstva, ob enem pa zgroženo ugotavlja, da Vlada RS ne naredi ustreznih korakov za to, da bi zaustavili izseljevanje izobraženega kadra in spodbudili priseljevanje izseljencev. Slovenska podjetja se pri zaposlovanju tako že soočajo s pomanjkanjem kandidatov, kar lahko negativno vpliva na njihovo poslovanje in posledično gospodarsko rast v Sloveniji. SLS ponovno tudi poziva pristojno ministrstvo k uskladitvi vpisnih mest v sekundarno in terciarno izobraževanje s pričakovanimi potrebami v gospodarstvu. Poleg tega pa naj tudi začne objavljati ključne statistike študijskih programov o zaposljivosti, ki bi bodočim dijakom in študentom pomagala pri njihovi odločitvi o nadaljnjem izobraževanju.

V časopisih beremo, da slovenska podjetja »v prvi polovici letošnjega leta načrtujejo skoraj 30.900 zaposlitev, hkrati pa o pomanjkanju kandidatov poroča že skoraj vsako drugo podjetje, med velikimi je ta delež 61-odstoten.« (Milka Bizovičar, Zdaj se prilagajajo delodajalci, Delo, 26. 1. 2018) Med 88 tisoč brezposelnimi, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, je po ocenah dejansko zaposljivih le 15 do 20 tisoč, od katerih pa jih le manjši del poklicno in krajevno ustreza povpraševanju. Pred 25 leti se nam je letno rojevalo manj kot 20 tisoč tistih, ki zdaj vstopajo v delovno aktivno obdobje. Če bomo zaposlili celoletni kontingent novih kandidatov in kar največ brezposelnih, še zdaleč ne bomo zadostili niti polletnim potrebam.

Ob teh podatkih SLS zgrožena sprašuje Vlado RS, kako je mogoče, da že cel svoj mandat dopušča in celo spodbuja izseljevanje skoraj devet tisoč državljanov RS letno v tujino; na primer 8.654 leta 2015 in 8.818 leta 2016, pri čemer se jih je samo v teh dveh letih odselilo 11.854 več kot priselilo. Komu so morali narediti prostor in kakšni politiki to služi? Zakaj Vlada RS prikriva državljanom demografsko problematiko in v nedavno sprejeti Strategiji razvoja Slovenije 2030 celo pri cilju Gospodarska stabilnost popolnoma zamolči problematiko primanjkljaja ljudi v delovni starosti?

V SLS se zavedamo, da so ljudje temelj države, naroda in vseh segmentov družbe, posebej gospodarstva. Na ogromen demografski primanjkljaj in na dejstvo, da ga vlada v svojih dokumentih ne razrešuje ter zmanjšuje oziroma prikriva zadevne podatke in načrte, smo opozorili na okrogli mizi Koliko nas manjka? Ali vlada skriva načrte za priseljevanje več kot 10.000 tujcev letno?, ki je potekala 20. 12. 2017. Takrat smo se tudi spraševali, s kakšnim namenom to počne. Poudarili smo, da je treba v prizadevanjih za zapolnitev prebivalstvenega primanjkljaja dati prednost državljanom RS in Slovencem po svetu, ki bi se bili pripravljeni vrniti v Slovenijo. Primarna naloga države je vzpostaviti spodbudno poslovno okolje, ki bo delovalo kot ključen motiv za vrnitev nujno potrebnega in visoko izobraženega kadra, ki si zaradi pomanjkanja le-tega v Sloveniji danes išče priložnosti drugje po svetu.

 

Vlado RS vabimo, da nemudoma razkrije srednjeročen primanjkljaj ljudi v delovni starosti za ohranjanje razmerja med številom zavarovancev in številom upokojencev, pri sedanji starostni sestavi prebivalstva, podaljševanju življenjske dobe, ravni odseljevanja državljanov Slovenije, ki jo zapušča ta vlada, ter sedanji pokojninski in drugi zakonodaji. Naj oceni gospodarske in družbene posledice tolikšnega primanjkljaja za gospodarstvo, prihodke proračuna, pokojnine, zdravstvo in šolstvo. Poleg tega naj razkrije ceno in pričakovan učinek načrtovanih ukrepov za zmanjšanje primanjkljaja in naj pove, kolikšen obseg primanjkljaja namerava reševati s priseljevanjem. Vlada naj prav tako razkrije načrte, iz katerih držav izvora bo uresničila tak obseg priseljevanja in kako bo dovolj povečala sedanjo za tretjino prenizko rodnost, da ne bomo čez 25 let imeli istih problemov.

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.