image001

Murska Sobota, 27. januar 2017 – Enajst svetnikov Mestne občine Murska Sobota je na župana naslovilo zahtevo za sklic izredne seje v zvezi z morebitno naselitvijo oseb pod mednarodno zaščito.

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je zahtevo preučil in se v skladu z Ustavo, zakonsko ureditvijo ter občinskimi predpisi odločil, da izredna seja ni potrebna. Predlagani sklepi predlagateljev so v nasprotju z mednarodnimi pogodbami, ustavno in zakonsko ureditvijo ter civilizacijskimi  normami, h katerim so se zavezali.

Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke je s podpisniki zahteve 20.1.2017 vložila zahtevo za sklic izredne seje Mestnega sveta s točko dnevnega reda »Obravnava namere Vlade RS glede naselitve azilantov v stanovanje večstanovanjske stavbe na Lendavski ulici 17/b v Murski Soboti in morebitnih nadaljnjih namer nastanitev azilantov v Mestni občini Murska Sobota«.

Ob spoštovanju pravne države in upoštevaje določila 140. člena Ustave RS in Zakona o lokalni samoupravi, Mestna občina Murska ni pristojna za odločanje o temeljnih človekovih pravicah oseb s statusom mednarodne zaščite oz. prosilcev za mednarodno zaščito. V skladu z navedenim, bi kakršnokoli odločanje o omejevanju z Ustavo RS in Zakonom o mednarodni zaščiti, zagotovljenih pravic osebam s statusom mednarodne zaščite pomenila ne le nedopusten poseg v pravice posameznikov, pač pa bi se organi Mestne občine Murska Sobota postavili nad civilizacijske norme h katerim se je družba zavezala z mednarodnimi pogodbami, ustavo in zakonsko ureditvijo.

Izhajajoč iz navedenega in iz spoštovanja načela pravne države ter spoštovanja do posameznikov, katerih življenja so ogrožena in dejstva, da je predvidena redna seja mestnega sveta, je stališče župana, da ne gre za razmere, ki bi utemeljevale sklic izredne seje mestnega sveta, zato je ne bo sklical. Bo pa župan na dnevni red 19. redne seje, ki bo 7. 2. 2017 uvrstil točko dnevnega reda, na kateri bo podana informacija o vloženi peticiji proti naselitvi azilantov v trosobno stanovanje stanovanjskega bloka stanovanjskega bloka na Lendavski ul. 17/b v Murski Soboti, s ciljem celovite informiranosti občank in občanov Mestne občine Murska Sobota.

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.