DSC 0007

Ministrstvo za obrambo je lani intenzivno pripravljalo besedili dveh krovnih zakonov na obrambnem področju – novega Zakona o obrambi in novega Zakona o službi v Slovenski vojski.

Predlog besedila novega Zakona o obrambi je bil končan že lani konec poletja, besedilo novega Zakona o službi v Slovenski vojski pa je bilo končano konec decembra 2016, ko je bil predlog posredovan v javno razpravo.

Novi Zakon o službi v Slovenski vojski bo v javni razpravi do 31. januarja. V drugi polovici januarja bo ministrstvo predlog zakona skupaj s predlogom novega Zakona o obrambi poslalo v medresorsko usklajevanje. Ministrstvo oba zakona usklajuje tudi z reprezentativnimi sindikati, ki delujejo na ministrstvu. Po medresorski uskladitvi in opravljenem usklajevanju s sindikati bosta oba predloga zakonov predvidoma marca predložena v potrditev Vladi Republike Slovenije in nato vložena v obravnavo v Državni zbor Republike Slovenije.

Priprava obeh besedil zakonov je bilo zelo zahtevno strokovno delo, saj sta zakona napisana popolnoma na novo. V delovno skupino, ki je pripravljala predloga obeh zakonov, so bili vključeni tako predstavniki Slovenske vojske kot tudi vseh drugih delov obrambnega ministrstva, vodil pa jo je državni sekretar mag. Miloš Bizjak.

Priprava obeh krovnih zakonov, ki sta zelo pomembna za nadaljnji razvoj obrambnega sistema in še posebej Slovenske vojske, je bil velik strokovni izziv, v katerega je bilo vloženo veliko energije in časa.