Naziv operacije: Z majhnimi koraki do manjše porabe energije

Akronim operacije: Majhni koraki=manjša poraba

grafika majhni koraki manjsa poraba

Energetika predstavlja osrednji sektor, ki omogoča naš sodoben način življenja. Skoraj vsak vidik našega vsakdanjega življenja v moderni civilizaciji je povezan ali odvisen od energije. Vendar ima raba energije tudi velike negativne posledice. Vpliv na podnebne spremembe, onesnaževanje zraka, vode in tal, negativni vpliv na zdravje ljudi. Področje energije je zato tesno povezan z varovanjem narave in trajnostnim upravljanjem z naravnimi viri, kar vpliva na kvaliteto življenjea, zato se kažejo potrebe po spodbujanju učinkovite rabe energije.

Osnovni cilj operacije je osveščanje in dodatno informairanje/izobraževanje ciljnih skupin (mladi, otroci, gospodinjstva, starejši) o URE in njenih vplivih, s ciljem povečati zavedanje o pomembnosti URE in s tem vplivati na povečanje učinkovitosti rabe energije na območju LAS Prlekije.

Cilje in učinke operacije bomo dosegali skozi aktivnosti, ki združujejo pripravo komunikacijskega pristopa za ciljne skupine, pripravo izobraževalnih filmov, izvedbo delavnicosveščanja ter promocijo in diseminacijo projekta.

 

Vodilni partner:

Zavod Multimedija Panonija- zavod za informiranje in obveščanje okolja, Ljutomer

 

Trajanje projekta: 1.3.2021 do 31.5.2022

Skupna vrednost operacije: 18.219,00 EUR

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini: 12.145,00 EUR

 

 Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

https://skp.si/

http://www.las-prlekija.com/

 

CLLD vodoravno CMYK modra  EKSRP PRP LEADER EU SLO barvniPrlekijaLAS LOG17 press cmyk 

 download

 

 

Naziv projekta: Ekoremediacije okoli nas

Akronim operacije: ERM okoli nas

 ekoremediacije

Ukrepi ekoremediacij pri splošni javnosti še vedno predstavljajo neznano oz. večina ljudi nanje gleda s skepso, čeprav je veliko pozitivnih primerov obnove degradiranih naravnih okolij s pomočjo tega ukrepa, tako v Sloveniji kot tujini.

Tudi strategija Las Prlekija posveča temu ukrepu precejšno pozornost, saj s pomočjo tega ukrepa izboljšajo varovanje narave in naravnih virov.

Operacija predstavlja novost tako na območju LAS Prlekija kot tudi na območji Slovenije. Združuje kombinacijo preventivnih ekoremediacijskih ukrepov, kot tudi odstranjevanje/razgrandnjo onesnaževal iz vodnih teles. Vključili bomo tudi šole, kjer bomo osveščali o pomenu besedne zveze ekoremediacije in njene praktične izvedbe.

Naše aktivnosti poleeg ciljnih skupin nagovarjajo tudi splošno javnost, kateri bo na vpogled Fitoremediacijski vrt. Posebej inovativen za naš prostor je pristop revitalizacije reke Ščavnice, kjer bomo z uporabo EM krogel pristopili k ekoremediaciji tega vodnega telesa ter učinkovitost tudi dokazali z analizami pred in po ukrepu.

 

Glavne Aktivnosti operacije:

1.: Vzorčni nasad rastlin z ekoremediacijskimi sposobnostmi: Fitoremediacijski vrt

2.: Revitalizacija reke Ščavnice z ekoremediacijskimi ukrepom z EM tehnologijo

 

Učinki operacije:

- Izvedeni ukrepi varovanja narave.

- Vzpostavljena naravna rastlinska čistilna naprava.

- Izvedeni dogodki na temo varovanja okolja.

- Izvedena promocija in osveščanje o pomenu varovanja narave in naravnih virov.

 

Vodilni partner:

Zavod Multimedija Panonija- zavod za informiranje in obveščanje okolja, Ljutomer

Projektni partnerji:

Mlin na Muri Karmen Babič s.p.

Osnovna šola Gornja Radgona

 

Trajanje projekta: 1.7.2021 do 31.12.2022

Skupna vrednost operacije: 56.303,40 EUR

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini: 41.823,74 EUR

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

https://skp.si/

http://www.las-prlekija.com/

 

 

PrlekijaLAS LOG17 press cmykPrlekijaLAS LOG17 press cmykPrlekijaLAS LOG17 press cmyk  download

Naziv operacije: Vodna doživetja in aktivni turizem

Akronim operacije: Poti reke Mure

Glavni namen operacije je kreiranje novega turističnega produkta in s tem bogatenje turistične ponudbe na območju LAS Prlekija, ki temelji na vodnih doživetjih in aktivnem turizmu.

Prlekija je v ostalih delih Slovenije poznana po vrhunskih vinih, domači kulinariki in prijaznih ljudeh. Operacija pa želi takšen pogled nadgraditi in Prlekijo predstaviti oz. Postaviti na zemljevid destinacij, kjer je možno aktivno preživljati prosti čas.

Operacija zato kreira turistični produkt, ki temelji na aktivnem turizmu in vodnih doživetjih, obenem pa promovira trajnostno naravni turizem znotraj zavarovanih območij (Natura 2000, biosferno območje ob reki Muri).

Operacija tako zaokrožuje turistično ponudbo, ki bo vsebovala različna vodna doživetja in aktivno preživljanje prostega časa na in ob reki Muri. Operacija prav tako vzpostavlja mrežo lokalnih ponudnikov storitev/namestitev/kulinarike, kateri bodo neposredno udeleženi pri posameznih turističnih paketih.

Namen je, da prav vsak turistični paket ne predstavlja le neke poti oz. doživetja, temveč nadgraditi TP z lokalnimi ponudniki in njihovo ponudbo.

Pomemben del operacije pa bodo predstavljali dogodki, katere bodo partnerji v operaciji organizirali in izvajali.

Cilji operacije:

- Bogatitev turistične ponudbe Prlekije s kreiranjem novega turističnega produkta.

- Vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov na območju LAS Prlekija.

- Prispevati k promociji LAS Prlekija po Sloveniji.

 

Vodilni partner:

Tinekov brod, Nina Pozderec s.p., PE Cven

Projektni partnerji:

Društvo Mura Rafting

Zavod Multimedija Panonija- zavod za informiranje in obveščanje okolja, Ljutomer

Občina Apače

 

 

Trajanje projekta: 1.3.2021 do 31.8.2022

Skupna vrednost operacije: 73.862,44 EUR

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini: 43.259,10 EUR

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

https://skp.si/

http://www.las-prlekija.com/

 

PrlekijaLAS LOG17 press cmykPrlekijaLAS LOG17 press cmykPrlekijaLAS LOG17 press cmyk