Naziv operacije: Vodna doživetja in aktivni turizem

Akronim operacije: Poti reke Mure

Glavni namen operacije je kreiranje novega turističnega produkta in s tem bogatenje turistične ponudbe na območju LAS Prlekija, ki temelji na vodnih doživetjih in aktivnem turizmu.

Prlekija je v ostalih delih Slovenije poznana po vrhunskih vinih, domači kulinariki in prijaznih ljudeh. Operacija pa želi takšen pogled nadgraditi in Prlekijo predstaviti oz. Postaviti na zemljevid destinacij, kjer je možno aktivno preživljati prosti čas.

Operacija zato kreira turistični produkt, ki temelji na aktivnem turizmu in vodnih doživetjih, obenem pa promovira trajnostno naravni turizem znotraj zavarovanih območij (Natura 2000, biosferno območje ob reki Muri).

Operacija tako zaokrožuje turistično ponudbo, ki bo vsebovala različna vodna doživetja in aktivno preživljanje prostega časa na in ob reki Muri. Operacija prav tako vzpostavlja mrežo lokalnih ponudnikov storitev/namestitev/kulinarike, kateri bodo neposredno udeleženi pri posameznih turističnih paketih.

Namen je, da prav vsak turistični paket ne predstavlja le neke poti oz. doživetja, temveč nadgraditi TP z lokalnimi ponudniki in njihovo ponudbo.

Pomemben del operacije pa bodo predstavljali dogodki, katere bodo partnerji v operaciji organizirali in izvajali.

Cilji operacije:

- Bogatitev turistične ponudbe Prlekije s kreiranjem novega turističnega produkta.

- Vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov na območju LAS Prlekija.

- Prispevati k promociji LAS Prlekija po Sloveniji.

 

Vodilni partner:

Tinekov brod, Nina Pozderec s.p., PE Cven

Projektni partnerji:

Društvo Mura Rafting

Zavod Multimedija Panonija- zavod za informiranje in obveščanje okolja, Ljutomer

Občina Apače

 

 

Trajanje projekta: 1.3.2021 do 31.8.2022

Skupna vrednost operacije: 73.862,44 EUR

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini: 43.259,10 EUR

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

https://skp.si/

http://www.las-prlekija.com/

 

PrlekijaLAS LOG17 press cmykPrlekijaLAS LOG17 press cmykPrlekijaLAS LOG17 press cmyk