Naziv projekta: Ekoremediacije okoli nas

Akronim operacije: ERM okoli nas

 ekoremediacije

Ukrepi ekoremediacij pri splošni javnosti še vedno predstavljajo neznano oz. večina ljudi nanje gleda s skepso, čeprav je veliko pozitivnih primerov obnove degradiranih naravnih okolij s pomočjo tega ukrepa, tako v Sloveniji kot tujini.

Tudi strategija Las Prlekija posveča temu ukrepu precejšno pozornost, saj s pomočjo tega ukrepa izboljšajo varovanje narave in naravnih virov.

Operacija predstavlja novost tako na območju LAS Prlekija kot tudi na območji Slovenije. Združuje kombinacijo preventivnih ekoremediacijskih ukrepov, kot tudi odstranjevanje/razgrandnjo onesnaževal iz vodnih teles. Vključili bomo tudi šole, kjer bomo osveščali o pomenu besedne zveze ekoremediacije in njene praktične izvedbe.

Naše aktivnosti poleeg ciljnih skupin nagovarjajo tudi splošno javnost, kateri bo na vpogled Fitoremediacijski vrt. Posebej inovativen za naš prostor je pristop revitalizacije reke Ščavnice, kjer bomo z uporabo EM krogel pristopili k ekoremediaciji tega vodnega telesa ter učinkovitost tudi dokazali z analizami pred in po ukrepu.

 

Glavne Aktivnosti operacije:

1.: Vzorčni nasad rastlin z ekoremediacijskimi sposobnostmi: Fitoremediacijski vrt

2.: Revitalizacija reke Ščavnice z ekoremediacijskimi ukrepom z EM tehnologijo

 

Učinki operacije:

- Izvedeni ukrepi varovanja narave.

- Vzpostavljena naravna rastlinska čistilna naprava.

- Izvedeni dogodki na temo varovanja okolja.

- Izvedena promocija in osveščanje o pomenu varovanja narave in naravnih virov.

 

Vodilni partner:

Zavod Multimedija Panonija- zavod za informiranje in obveščanje okolja, Ljutomer

Projektni partnerji:

Mlin na Muri Karmen Babič s.p.

Osnovna šola Gornja Radgona

 

Trajanje projekta: 1.7.2021 do 31.12.2022

Skupna vrednost operacije: 56.303,40 EUR

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini: 41.823,74 EUR

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

https://skp.si/

http://www.las-prlekija.com/

 

 

PrlekijaLAS LOG17 press cmykPrlekijaLAS LOG17 press cmykPrlekijaLAS LOG17 press cmyk  download