Naziv operacije: Z majhnimi koraki do manjše porabe energije

Akronim operacije: Majhni koraki=manjša poraba

grafika majhni koraki manjsa poraba

Energetika predstavlja osrednji sektor, ki omogoča naš sodoben način življenja. Skoraj vsak vidik našega vsakdanjega življenja v moderni civilizaciji je povezan ali odvisen od energije. Vendar ima raba energije tudi velike negativne posledice. Vpliv na podnebne spremembe, onesnaževanje zraka, vode in tal, negativni vpliv na zdravje ljudi. Področje energije je zato tesno povezan z varovanjem narave in trajnostnim upravljanjem z naravnimi viri, kar vpliva na kvaliteto življenjea, zato se kažejo potrebe po spodbujanju učinkovite rabe energije.

Osnovni cilj operacije je osveščanje in dodatno informairanje/izobraževanje ciljnih skupin (mladi, otroci, gospodinjstva, starejši) o URE in njenih vplivih, s ciljem povečati zavedanje o pomembnosti URE in s tem vplivati na povečanje učinkovitosti rabe energije na območju LAS Prlekije.

Cilje in učinke operacije bomo dosegali skozi aktivnosti, ki združujejo pripravo komunikacijskega pristopa za ciljne skupine, pripravo izobraževalnih filmov, izvedbo delavnicosveščanja ter promocijo in diseminacijo projekta.

 

Vodilni partner:

Zavod Multimedija Panonija- zavod za informiranje in obveščanje okolja, Ljutomer

 

Trajanje projekta: 1.3.2021 do 31.5.2022

Skupna vrednost operacije: 18.219,00 EUR

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini: 12.145,00 EUR

 

 Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

https://skp.si/

http://www.las-prlekija.com/

 

CLLD vodoravno CMYK modra  EKSRP PRP LEADER EU SLO barvniPrlekijaLAS LOG17 press cmyk 

 download