SZJ. Podeljena priznanja v natečaju Prostovoljec leta 2017 info

Ljubljana, 4. junij 2018  - Danes, 4. junija 2018, je na Brdu potekala zaključna prireditev natečaja Prostovoljec leta, na kateri so bila podeljena priznanja in t.i. Naj nazivi izbranim prostovoljcem in prostovoljskim projektom.

Natečaj je letos že šestnajstič zapored izvedel Mladinski svet Slovenije, častni pokrovitelj natečaja pa je že vrsto let predsednik RS Borut Pahor, ki je tudi letos gostil zaključno prireditev ter izročil plaketo nosilcu Naj prostovoljskega projekta.

V natečaj je letos prispelo 219 prijav, od tega 171 za posameznike in 48 za projekte. Podelili smo nazive Naj prostovoljec in Naj prostovoljka v treh starostnih skupinah, Naj prostovoljski projektNaj mladinska voditeljica in Naj mladinski projekt, poleg tega pa še dve priznanji za posebne dosežke.

Ključno priznanje za kolektivno prostovoljsko delo je prejel Zavod 364, in sicer za projekt Božiček za en dan. Gre za projekt, ki ga sedaj poznamo že vsi, saj je z nami že pet let zapored. Izjemen napredek projekta v teh 5 letih pa je ključni razlog, da je bil izbran za najboljšega; od 225 obdarjenih otrok v prvem letu je namreč to število v 2017 preseglo 11.000. Projekt je prav tako dobil nove razsežnosti z obdaritvijo otrok v tujini, z obdaritvijo starostnikov, pri njem pa sodeluje tudi vse več prostovoljcev. Pomembno in obsežno delo pa je bilo opravljeno tudi s pripravo in razvojem sistema zbiranja podatkov o otrocih in »Božičkih« ter razvrščanja in dostave daril.

SZJ. Podeljena priznanja v natečaju Prostovoljec leta 2017 info.tvasgmail.com Gmail Google Chrome

Najmlajši (do 19 let) Naj prostovoljec je postal Urban Lečnik Spaić iz Ljubljane, in sicer na predlog Gimnazije Vič. Urban je namreč izjemno dejaven mladostnik, ki izkazuje visoko raven vodstvenih in organizacijskih sposobnosti, ki jih nesebično uporablja za motiviranje vrstnikov in dejavnosti v lokalni skupnosti. Njegove aktivnosti zajemajo širok spekter prostovoljstva v okviru dijaške skupnosti, taborniškega ter gasilskega društva. Naj prostovoljka v skupini do 19 let je postala Brina Gaber iz Škofje vasi, predlagalo pa jo je Društvo Salezijanski mladinski center Celje. Brina je soorganizatorka dejavnosti za otroke, sodeluje pa tudi pri promocijskih in dramskih aktivnostih predlagatelja, ki pravi, da sta njen pristop in navzočnost ključnega pomena za njihov program.

V starostni skupini 20 do 29 let je Naj prostovoljec postal Ajet Kevrić iz Velenja, in sicer na predlog CUDV Draga.

Gre za igralca, ki samoiniciativno pripravlja aktivnosti, s katerimi prispeva h kvaliteti življenja ljudi s posebnimi potrebami. Je ustanovitelj društva, ki počne prav to – nudi ljudem s posebnimi potrebami različna izobraževanja, srečanja idr. dogodke z namenom omogočiti jim priložnosti, ki jih sicer ne bi imeli. Naj prostovoljka v isti starostni skupini je postala Maja Maraž iz Kopra, ki je izjemno angažirana na področju socialnega varstva, pri delu z otroki, njihovimi starši ter tudi starostniki. Poleg tega pa s svojim delovanjem v okviru Združenja zakonskih in družinskih terapevtov tudi prispeva k prepoznavnosti psihoterapije v javnosti.

V skupini prostovoljcev, starih 30 let ali več, je Naj prostovoljec postal Zvonimir Kolenc iz Vač, na predlog Zavod za razvoj zavesti, družinsko gledališče Kolenc. Prostovoljec je redno aktiven predvsem na področju izobraževanja in razvedrilnih aktivnosti za otroke ter ohranjanja kulturne dediščine, sicer pa se je pripravljen odzvati povsod, kjer je potrebna pomoč. V letu 2017 pa je bistveno prispeval k delovanju pogodbene pošte Vače, saj je Pošta Slovenije tam ukinila svojo poslovalnico. V isti starostni skupini ja Naj prostovoljka postala Hasnija Dugonjić iz Jesenic, in sicer na predlog Društva Up Jesenice. Prostovoljka je ena najaktivnejših pri projektu, ki je namenjen dvigu zaposljivosti ranljivih skupin, sodeluje pri vodenju dnevnega centra in izvaja delavnice za otroke.

Prvo priznanje za posebne dosežke je prejel Jure Grahek iz Ljubljane, in sicer na predlog Slovenske filantropije. Prostovoljec je namreč izpeljal medijsko akcijo za spodbujanje medkulturnega dialoga in dobrodelno akcijo za otroke begunce. V ta namen je priredil Prešernovo Zdravljico, v izvedbo in snemanje videa vključil številne znane osebnosti, oglaševanje in javne nastope itd. V projekt je vključil ok. 50 prostovoljcev, zbrana sredstva pa so bila namenjena organizaciji aktivnosti za otroke begunce.

Drugi dobitnik priznanja za posebne dosežke, Boris Krabonja iz Ptuja, na predlog Društva za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva UP-ornik. Izjemen prostovoljec že leta žrtvuje svoj čas za ozaveščanje javnosti o socialnih krivicah, še posebej se ukvarja z ljudmi, ki živijo pod pragom revščine, predvsem brezposelnimi in upokojenci. V letu 2017 je v okviru dejavnosti društva uspešno preprečil 15 deložacij in 440 posameznikom omogočil preživetje z zagotavljanjem prehranskih bonov ter s plačilom položnic.

Naj mladinska voditeljica je postala Petra Sadar iz Ljubljane, in sicer na predlog Študentskega centra Jadro, Koper. Prostovoljka je v letu 2017 opravila izjemno veliko ur na različnih projektih za mlade, mladostnike in otroke. Njene aktivnosti zajemajo umetniško udejstvovanje, animacijo, vodenje skupin in vodenje animatorjev. Naj mladinski projekt pa je postal projekt Oh ta ljubezen v izvedbi Društva študentov psihologije Maribor. Gre za odgovor na (npr. v okviru otroškega parlamenta) večkrat izpostavljeno potrebo po ustreznem informiranju mladostnikov o temah, kot so partnerski odnosi in spolnost. Interaktivne delavnice, ki dajejo odgovore na vprašanja, strahove, dvome in radovednost otrok in mladostnikov od 7. razreda osnovne šole pa do 2. letnika srednje, potekajo že od leta 2014 in so doslej zajele več kot 2.000 otrok. 

Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije je v svojem govoru povedal: ''Prostovoljstvo in solidarnost sta v dednem zapisu naše družbe in nas samih. Prostovoljstvo je lepilo naše družbe, ki povezuje posamezne gradnike v skupno celoto. S solidarnostjo in medčloveškimi odnosi naši družbi daje dušo in pogum za premagovanje vsakodnevnih izzivov. Tudi zaradi prostovoljstva je kakšno delo prej ali sploh opravljeno. Kdor želi spremeniti svet na boljše, mora začeti pri sebi. In kaj je bolj plemenitega in boljšega kot spreminjati svet skozi prostovoljstvo?''

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.