Začenjajo se počitnice na morju za 200 Biserov iz vse Slovenije. info.tvasgmail.com Gmail Google Chrome

Slovenska karitas 16. julija 2018 pričenja z letošnjimi strokovno vodenimi letovanji socialno ogroženih otrok v Portorožu. Preko poletja bodo letovali v petih tednih Počitnic Biserov, vkaterih je skupaj vključenih več kot 200 otrok in mladostnikov ter 98 animatorjev.

Animatorji in voditelji za otroke poskušajo ustvariti prijetno vzdušje ter jim narediti teden čimlepši. Poleg plavanja in plaže jih obiščejo tudi znane osebnosti. Vsak dan v času največje vročine vhladni senci poteka tudi kulturni in zabavni program. Otroci so ves čas spremljani, saj mnogi s seboj nosijo velike stiske. Preko igre in druženja se vsak dan spletajo nova prijateljstva. In po sedmih dneh postanejo otroci in animatorji tako povezani, da se zelo težko razidejo in se zopet vrnejo v težke razmere, v katerih živijo. Otroci, ki prihajajo na počitnice, so iz družin, ki jim med letom pomagamo z materialno pomočjo. Vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami in tiste, ki so doživeli večjo psihično stisko (smrt staršev, razveze, različne zlorabe, bolezen, invalidnost, rejništvo …). Otroci so tudi različnih narodnosti in ver, kar ni ovira za vključitev v program. Predlagajo in izberejo jih lokalne Karitas, ki so z družinami med letom v stiku v sklopu rednih pomoči. Pri tem imajo prednosti tisti, ki tovrstne pomoči še niso bili deležni ali pa so njihove okoliščine take, da je potreben tovrsten odmik in podpora v programu strokovno vodenih letovanj. Vsako leto je povpraševanje veliko večje od naših zmožnosti in presega naše finančne kot tudi logistične zmogljivosti. Letovanja socialno ogroženih otrok preko Slovenske karitas potekajo že 24 let, od leta 1994. Izvajajo se v prostorih župnije Portorož, kjer v enem tednu koristimo kapaciteto za cca. 40 otrokin 20 animatorjev in tehničnih pomočnikov. Posamezen teden vodita dva voditelja, za logistiko skrbijo trije pomočniki prostovoljci in kuharica. Letovanja so v največji meri financirana s sredstvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, preostalo pa prispevajo škofijskein župnijske Karitas ter posamezni donatorji. Od donatorjev zberemo tudi kreme za sončenje, blazine in druge pripomočke za program in samo letovanje.

Začenjajo se počitnice na morju za 200 Biserov iz vse Slovenije 1

 

Letovanja družin in starejših

V poletnem času v Portorožu izvajamo tudi počitnice socialno ogroženih družin v Sončni hiši nad Portorožem, na Senčni ulici 36. V devetih tednih bo v juliju in avgustu skupaj vključenih več kot 80 socialno ogroženih družin s približno 260 družinskimi člani. Namen letovanja socialno ogroženih družin je predvsem odmik in možnost za komunikacijo med družinskimi člani. Pred in po poletju, v mesecu maju, juniju in oktobru pa v istih prostorih organiziramo tudi letovanja za socialno ogrožene starejše, v katera je v šestih tednih vključenih približno 120 starejših. Starejši v petih dneh predvsem okrepijo svoje zdravje. Lepi spomini jih bodo razveseljevali skozi celo leto, ko bodo v mnogih dnevih osamljeni in prepuščeni sami sebi. V različnih programih Slovenske karitas je v letovanja vsako leto vključenih skoraj 600 socialno ogroženih oseb, otrok, staršev in starejših. Vključeni so tudi številni mladi prostovoljci, ki so se že od februarja na mesečnih srečanjih usposabljali in oblikovali program. Od drugih letovanj se letovanja Karitas razlikujejo po tem, da so programi strokovno vodeni in poleg preživetega časa na morju nudijo tudi spremljanje in delavnice za udeležence. To je za udeležence eden iz medlepših in optimističnih tednov v celem letu.

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.