14358858 10154594395369869 298031797220593802 n

Komunikologinja Anita Vajda je direktorica hotela Lipa v Porabju na Madžarskem. Trudi se predstavljati slovensko kulturo in jezike; saj so le ti mostovi med ljudmi. Njej je pomembno, da bodo tudi njeni otroci odraščali v več jezični skupnosti.

Kje ste preživeli otroštvo in kje zdaj živite?

Otroštvo sem preživela v Sakalovcih, v Porabju, zdaj živim doma pri starših v Sakalovcih.

Koliko jezikov govorite?

Slovensko, nemško in angleško

Kaj in kje ste študirali?

Študirala sem komunikologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani

Kaj vam pomeni osebno, da obvladate več jezikov?

Jeziki so most med ljudmi. To sem ugotovila takrat, ko sem šla študirat v Slovenijo in sem prvo leto hodila v celoletno šolo slovenskega jezika. Na tečaju smo bili iz več držav. Zaradi tega, ker govorim slovensko, sem dobila službo v Sloveniji. Še zmeraj imam stike s Slovenci. Angleščino in nemščino uporabljam, ko potujem ali pa tudi v hotelu, kjer trenutno delam.

Kje ste prej delali in kako to, da ste se odločili, da prevzamete kot direktorica hotel Lipo?

Po končanem študiju sem se zaposlila na televiziji As, kjer sem sodelovala pri čezmejnem projektu Mura Raba Tv. Zelo sem bila vesela, da sem lahko delala pri televiziji, ker sem študirala komunikologijo. Ta stroka me zelo zanima. Kasneje sem prišla v Porabje in sem delala kot asistentka direktorice hotela Lipa. Ko je odšla na porodniško, so me vprašali, če bi prevzela njeno mesto. To sem vzela kot izziv. Poleg medijev me zanima tudi turizem in zdaj sem vodja hotela že tri leta in pol.

Kaj vam je najbolj pomembno pri vašem delu?

Zelo sem vesela, da pri svojem delu uporabljam slovenski jezik. Pomembno se mi zdi, da delam z ljudmi, ki jim lahko zaupam in s katerimi imamo skupni cilj. Naši gostje naj odhajajo iz našega hotela zadovoljni in da se bodo vračali k nam tudi v prohodnje.

Imate kaj zaposlenih Slovencev v hotelu?

Veliko naših delavcev ima slovenske korenine in tudi govorijo slovensko. Zelo težko je dobiti ustrezen kader, ker živimo pri meji in vsi grejo delat v Avstrijo zaradi boljše plače.

Na kakšen način skrbite za ohranjanje slovenske identitete v hotelu?

Hotel in restavracija se nahajata v Slovenskem kulturno- informativnem centru. Zato poskušamo biti na vseh področjih dvojezični. Na jedilnem listu imamo slovenske jedi in kot sem že omenila največ naših delavcev govori slovensko. Na naši spletni strani lahko najdete vsebine tudi v slevenskem jeziku in v sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem, ki ima sedež tudi v naši stavbi prirejamo številne prireditve čez vse leto.

Vam je pomembno, da bodo tudi vaši otroci odraščali dvo oz. večjezično?

Ja, zelo pomembno se mi zdi, da bodo moji otroci govorili več jezikov, tudi slovensko.

Ali kot pripadnica slovenske manjšine sodelujete v kakšnih dejavnostih?

V Slovensko kulturnem- informativnem centru se odvija veliko slovenskih prireditev, teh dogodkov se poskušam udeležiti. Prej sem pela v komornem zboru ZSM in sem tudi članica Društva porabske mladine.

Se vam zdi, da Slovenija in Madžarska dajeta dovolj pozornosti Porabskim Slovencem?

Slovenija že od nekdaj podpira Porabske Slovence na več področjih. To sem tudi sama čutila, ko smo hodili v šolo, smo imeli možnost tisti, ki smo se učili slovensko iti na izlete v Slovenijo. Na fakulteti sem tudi bila štipendistka. V zadnjem času pa tudi Madžarska daje več pozornosti naši manjšini.

Kaj si želite za prihodnost za vaš hotel in pa tudi za slovensko manjšino na Madžarskem?

Kot pripadnica slovenske manjšine na Madžarskem, se mi zdi pomembno, da bomo ohranjali slovenski jezik in kulturo. Na tem bomo delali tudi v prihodnje in upam, da bo slovenski dom še dolgo nudil prostor za vaje slovenskih društev, za slovenske prireditve in zaposlitev ljudem slovenske narodnosti, da nas bo obiskovalo čim več ljudi iz Slovenije. Tako nas bodo spoznali in širili vedenje o tem, da tudi na najbolj severozahodnem delu Madžarske živijo Slovenci.